درباره ما

شرکت البرز پرشین نگار، دفتر شرکت MTC در تهران و یکی از زیر مجموعه های MTC holding میباشد. این شرکت در دو زمینه واردات تولیدات گروه MTC و واردات سایر فرآورده هایی که تولید هولدینگ نبوده فعال میباشد. تولیدات گروه MTC محصولات بسته بندی آلومینیومی برای صنایع دارویی، غذایی و آرایشی میباشد. سایر فرآورده های وارداتی شامل مواد بسته بندی، مواد اولیه دارویی، داروها، مکملها، محصولات آرایشی و بهداشتی و افزودنیهای غذایی میباشد. شرکت البرز پرشین نگار در سایه حمایت های گروه MTC می کوشد تا همواره محصولات با کیفیت را برای تمام اقشار جامعه فراهم نماید.

محصولات تجاری (سایر محصولات)

شرکت البرز پرشین نگار در سایه بهره مندی از هولدینگ MTC قادر به واردات گروه‌های مختلف دارویی، آرایشی و غذایی می باشد. این فراورده ها شامل مواد بسته بندی، مواد اولیه دارویی، داروها، مکملهای دارویی، محصولات آرایشی و بهداشتی و افزودنی های غذایی می باشد.

  • Fitmax
  • Ecoudis
  • Styx
  • Prova
Fitmax1 Ecoudis2 Styx3 Prova4